Quy định rõ quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong Luật đất đai sửa đổi

01/09/2023 | 10:30

Dù đã có thêm một số phiên bản mới sau Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, song Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi phục vụ thảo luận tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 30/8 vẫn khiến đại biểu lo ngại.

Sáng 30/8/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách, nhiệm kỳ khoá XV xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Đại biểu Lò Thị Luyến (Điện Biên) cho , dự thảo luật quy định theo hướng phân cấp thẩm quyền cho địa phương về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất và rừng tự nhiên sang mục đích khác, nhưng phải tuân thủ theo tiêu chí, điều kiện do Chính phủ quy định.

Như vậy, hạn mức và diện tích được chuyển mục đích sử dụng thuộc thẩm quyền của địa phương sẽ do Chính phủ quy định chi tiết.

Đối với các nội dung khác thì dẫn chiếu là việc thu hồi đất sẽ theo pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, pháp luật về dầu khí…

Luật Đất đai là luật gốc, vậy việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được quy định ở luật này. Dự thảo Luật giao cho Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc này, vậy thì nghị định của Chính phủ có điều chỉnh được các luật trước đây đã ban hành hay không?, bà Luyến đặt vấn đề và nói rõ là chưa nhất trí nội dung trên.

Trên thực tế, quá trình thực hiện các công trình, dự án có vướng mắc do chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, để các địa phương điều chỉnh quy hoạch lại không có căn cứ, do đó, cần lượng hóa được thế nào là dự án trọng điểm thay đổi định hướng sử dụng đất.

Đó là, theo quy định tại Luật Đất đai hiện hành, HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất với diện tích dưới 20 ha.

Tuy nhiên, khoản 2 điều 14 luật Nông nghiệp 2017 thể chế hóa Chỉ thị 13 năm 2017 của Ban Bí thư về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng thì vướng, đã quy định không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án quốc phòng an ninh quốc gia, dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt.

“Khoản 2 Điều 14 Luật Nông nghiệp không cho, một mét đất rừng cũng phải trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương thì mới chuyển được mục đích sử dụng. Do đó, địa phương gặp rất nhiều khó khăn”, bà Luyến chia sẻ. Nữ đại biểu đề nghị, cần quy định cụ thể trong Luật Đất đai quy định liên quan quyền chuyển mục đích sử dụng đất rừng.

quy-dinh-chuyen-myc-dich

Bà Lò Thị Luyến phát biểu

Cũng rất khó khăn là vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, theo đại biểu Luyến. Cụ thể, Luật Đất đai hiện hành cũng quy định HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng với diện tích dưới 10 ha. Tuy nhiên, dự thảo luật Đất đai sửa đổi lại không quy định hạn mức nội dung này mà giao Chính phủ quy định.

Quan tâm đến quy định về chuyển đổi sử dụng đất trồng lúa, đại biểu Lò Thị Luyến (Điện Biên) phân tích, theo Luật Đầu tư công, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các tiêu chí phân loại của các dự án nhóm A-B-C được xác định trên tổng mức đầu tư sử dụng vốn đầu tư công và không liên quan đến diện tích sử dụng các loại đất lúa. Chỉ dự án quan trọng quốc gia mới có tiêu chí về chuyển mục đích sử dụng đất lúa thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

“Báo cáo Quốc hội là địa phương kêu rất nhiều và chúng tôi cũng mong muốn Trung ương hãy thấu hiểu địa phương và hãy quy định những điều kiện thuận lợi cho địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội. Còn quy định như thế này, giao cho Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi cảm thấy quy định như ở trên mây, sau này không biết sẽ có khó khăn chồng chất như thế nào, nó gần như bức tử những vấn đề của địa phương cần phải giải quyết”, bà Luyến chia sẻ.

Vì vậy, biên tập, sửa đổi Điều 122 của dự thảo luật; đồng thời với thẩm quyền và hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất rừng và các loại đất khác phải được quy định ngay trong luật để tương thích với các luật khác, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng.

Báo cáo giải trình, đại diện Ban soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nói, Bộ đang thẩm định và trình Chính phủ những dự án chuyển đổi diện tích đất lúa từ 10 ha trở lên. Luật Đất đai sửa đổi lần này sẽ giải quyết theo hướng phân cấp thầm quyền cho địa phương.

Còn những vướng mắc trong Luật Lâm nghiệp như đại biểu Luyến nêu, ông Khánh hồi âm, trong Luật Đất đai sửa đổi sẽ điều chỉnh Luật Lâm nghiệp để việc phân cấp này thông suốt, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

HOT: Đất thành phố Đồng Xoài Bình hước giá rẻ gần KCN Đồng Xoài 1

Danh mục: