QUY ĐỊNH ĐĂNG TIN

  • Mỗi thành viên sẽ được đăng không giới hạn tin đăng trong 1 ngày.
  • Mỗi thành viên sẽ được 20 lần làm mới tin trong ngày. Số lần làm mới sẽ tự động đặt lại lúc 0h ngày hôm sau và không được cộng dồn.
  • Các tin đăng phải ghi rõ đầy đủ thông tin.
  • Những tin đăng nào bị trùng nhau, không có hình, hình ảnh trùng nhau, hình ảnh kích thước nhỏ, hình ảnh mờ, nội dung tin đăng làm phá vỡ cấu trúc giao diện website sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
  • Không được sử dụng các phần mềm đăng tin tự động lên trang này