Đất thổ cư có thời hạn sử dụng không?

11/08/2023 | 18:55

Khái niệm về đất thổ cư: Đất thổ cư là đất ở – đất dùng để xây dựng nhà cửa.

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại thành 03 nhóm: Đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng.

Theo pháp luật đất đai thì không có loại đất nào có tên gọi là đất thổ cư. Đất thổ cư là cách gọi phổ biến của người dân dùng để chỉ đất ở. ồm đất ở tại nông thôn (ký hiệu là ONT), đất ở tại đô thị (ký hiệu là OĐT).

Thời hạn sử dụng đất thổ cư

Hiện nay, pháp luật đất đai hiện hành không có quy định rõ ràng về “thời hạn sử dụng đất”. Tuy nhiên, dựa theo các văn bản pháp luật thì thời hạn sử dụng đất cũng là một khái niệm dùng để xác định một khoảng thời gian, kéo dài từ thời điểm này đến thời điểm khác được xác định theo ngày, tháng, năm mà người sử dụng đất được Nhà nước cho phép sử dụng và chiếm hữu, quản lý một diện tích nhất định do nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận được chuyển từ người khác.

Căn cứ Luật đất đai năm 2013 đã chia đất thổ cư thành 2 loại đó là: Đất thổ cư có thời hạn sử dụng và đất thổ cư được sử dụng ổn định và có tính chất lâu dài.

Cả hai loại đất này đều sử dụng để xây dựng nhà ở, dự án chung cư, nhà máy, cửa hàng…

Đất thổ cư được sử dụng lâu dài và ổn định

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 125 Luật đất đai “Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;”

Thường những loại đất này sẽ được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là “lâu dài”. Điều này tương đương với việc người sử dụng với thời gian không xác định.

(ảnh minh họa)

Tuy nhiên, thời gian sử dụng đất đối với loại đất này còn phụ thuộc vào diện tích đất đó có bị rơi vào trường hợp bị thu hồi đất hay không. Cụ thể, tại Khoản 11 Điều 3, Điều 61, Điều 62, Điều 64, Điều 65 của Luật đất đai năm 2013 sẽ thu hồi đất đối với các trường hợp sau:

  • Thu hồi đất đối với những đối tượng sử dụng đất trái với quy định của pháp luật.
  • Thu hồi đất với những dự án phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng.
  • Thu hồi đất để phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế, xã hội cho lợi ích của cộng đồng và Quốc gia.
  • Thu hồi đất đối với những người muốn chấm dứt hợp đồng sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Việc chấm dứt hợp đồng dựa trên tinh thần tự nguyện của người sử dụng và không có bất cứ hình thức đe dọa ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Đất thổ cư có thời hạn sử dụng

Dễ hiểu hơn thì đất thổ cư có thời hạn là đất mà người sử dụng chỉ được chiếm hữu và sử dụng chúng trong khoảng thời gian nhất định. Và được quy định rõ khi ký kết hợp đồng mua bán đất.

(ảnh minh họa)

Thường thì nhà nước có quy định cụ thể về mốc thời gian đối với loại đất này sẽ là: 20, 30, 50 và 70 năm. Mốc thời gian này sẽ được ghi cụ thể trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

        HOT!!!SIÊU PHẨM LÔ GÓC 2 MẶT TIỀN NGAY ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VÀ CÁC KCN LỚN

Danh mục: