Các bước chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh

11/09/2023 | 6:30

Việc chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh là cơ hội quan trọng cho sự phát triển kinh tế và doanh nghiệp. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và tạo việc làm, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

1. Khái niệm đất sản xuất kinh doanh:

Đất sản xuất kinh doanh là loại đất được sử dụng cho mục đích sản xuất và kinh doanh, và nó không thuộc về các ngành nghề nông nghiệp. Cụ thể, đây là những loại đất như đất khu chế xuất, đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất thương mại, dịch vụ, và đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. Trên bản đồ địa chính, đất sản xuất kinh doanh thường được ký hiệu là SKC. Được quy định trong Điều 10, Luật Đất đai 2013.

2. Các bước thực hiện chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh

2.1. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh

Quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh thường bắt đầu bằng việc công chứng hợp đồng. Dưới đây là các bước cụ thể:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh.
– Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh (nếu hai bên đã thỏa thuận nội dung hợp đồng trước đó).
– Giấy tờ tuỳ thân của các bên, bao gồm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.
– Nếu giấy tờ cá nhân của các bên chưa tích hợp đủ thông tin, cần có giấy tờ xác nhận chỗ ở, giấy tờ về tình trạng hôn nhân (đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bản án, quyết định ly hôn).
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
– Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

 • Bước 2: Nộp hồ sơ

Người yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh nộp hồ sơ đến tổ chức hành nghề công chứng hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để thực hiện thủ tục chứng thực hợp đồng.

 • Bước 3: Thụ lý hồ sơ

Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh. Nếu hồ sơ đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật, họ sẽ thụ lý và ghi vào sổ công chứng.

 • Bước 4: Giải quyết hồ sơ

Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng quy định về thủ tục công chứng.

 • Bước 5: Kiểm tra hợp đồng

Trường hợp 1: trong trường hợp công chứng hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh đã được soạn thảo sẵn

Trường Hợp 2: Soạn thảo hợp đồng theo đề nghị của người yêu cầu

Nếu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh được soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, nội dung, ý định trong hợp đồng phải được xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái với đạo đức xã hội. Công chứng viên sẽ soạn thảo hợp đồng trong trường hợp này.

 • Bước 6: Ký hợp đồng

Người yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng sau khi kiểm tra hoặc sau khi công chứng viên đọc nội dung cho họ nghe.

 • Bước 7: Ghi lời chứng

Công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của hợp đồng, đánh dấu sự chứng nhận pháp lý của quá trình này.

chuyen-nhuong-dat-1

2.2. Kê khai và nộp nghĩa vụ tài chính

Kê khai và nộp nghĩa vụ tài chính là bước tiếp theo trong quá trình chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh, đặc biệt khi liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.
– Bản chụp giấy chứng nhận và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm.
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh (đã được công chứng).

 • Bước 2: Nộp tờ khai thuế

Người bán nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tới cơ quan thuế thu nhập cá nhân tại nơi thường trú để kê khai số thuế phải nộp.

 • Bước 3: Thanh toán thuế

Dựa trên tờ khai, cơ quan thuế tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Người bán thực hiện thanh toán thuế này.

 • Bước 4: Xuất trình giấy chứng nhận cho cơ quan thuế

Người bán cần xuất trình bản chụp giấy chứng nhận và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm cho cơ quan thuế.

 • Bước 5: Hoàn tất thủ tục

Sau khi hoàn tất thanh toán thuế và xuất trình giấy chứng nhận, người bán hoàn thành thủ tục kê khai và nộp nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh.

Nhớ rằng, quy trình chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh có thể thay đổi tùy theo quy định và quyền của từng địa phương cụ thể, do đó, việc tìm hiểu và tuân thủ pháp luật địa phương là rất quan trọng trong quá trình này.

2.3. Đăng ký biến động

Trong quá trình chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh, bước cuối cùng là đăng ký biến động, đây là quy trình quan trọng để cập nhật thông tin về quyền sử dụng đất và đảm bảo tính hợp pháp của giao dịch. Dưới đây là các bước thực hiện:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK.
– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (nếu áp dụng).
– Tờ khai lệ phí trước bạ.
– Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh.
– Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn thuế, lệ phí trước bạ (nếu áp dụng).
– Giấy tờ chứng minh bên bán đất sản xuất kinh doanh đã nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu không ủy quyền cho bên mua nộp thuế thu nhập cá nhân).
– Văn bản ủy quyền (nếu ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác nộp hồ sơ).

 • Bước 2: Nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ

Người nộp hồ sơ đăng ký biến động có thể nộp hồ sơ tại một trong những nơi sau:

– Bộ phận một cửa nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa.
– Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.
– Tại ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Sau khi nhận hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.

 • Bước 3: Nộp thuế

Nếu có thuế hoặc lệ phí trước bạ phải nộp, người mua đất sản xuất kinh doanh thực hiện thanh toán thuế này.

 • Bước 4: Nhận kết quả

Sau khi hoàn tất thủ tục, người mua đất sản xuất kinh doanh sẽ nhận được Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, xác nhận rằng việc chuyển nhượng đã hoàn tất và hợp pháp.

Lưu ý rằng quy trình này có thể thay đổi tùy theo quy định địa phương cụ thể và các quyền của từng địa phương. Việc tìm hiểu và tuân thủ các quy định và quy trình địa phương là quan trọng để đảm bảo giao dịch chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh được thực hiện một cách hợp pháp và hiệu quả.

Danh mục: