Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho họ hàng có được miễn thuế?

15/09/2023 | 17:30

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong gia đình, đặc biệt là cho họ hàng, thường gây ra nhiều câu hỏi về việc miễn thuế thu nhập cá nhân. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào quy định của pháp luật Việt Nam để hiểu rõ hơn về việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này.

Miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định của Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, được điều chỉnh bởi các sửa đổi và bổ sung sau này, có một số trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà được miễn thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, những trường hợp sau đây được miễn thuế thu nhập cá nhân:

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8. Thu nhập từ kiều hối.

9. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

10. Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả.

11. Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

a) Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

b) Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

13. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam, những trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong gia đình theo những mối quan hệ đã nêu trên sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Các trường hợp khác ngoài danh sách này sẽ không được miễn thuế thu nhập cá nhân.

mien-thue

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Bên cạnh việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong gia đình, còn cần lưu ý về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản. Dưới đây là các quy định liên quan:

– Xác định giá chuyển nhượng: Theo Điều 14 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần. Chính phủ quy định nguyên tắc và phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản.

– Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa là thuế sẽ được tính dựa trên giá trị giao dịch tại thời điểm hợp đồng trở nên hợp pháp.

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

Trong trường hợp cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam, quy định về thuế là như sau:

– Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân với thuế suất 2%.

Như vậy, cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất là 2% của giá trị giao dịch.

Tóm lại, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong gia đình cho họ hàng có thể được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc tính toán và xác định thuế từ chuyển nhượng bất động sản cần tuân theo các quy định cụ thể, đặc biệt đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam.

HOT: Đất thành phố Đồng Xoài Bình Phước vị trí giữa 3 cụm KCN Đồng Xoài Bắc Đồng Phú và Tiến Hưng

Danh mục: