Chuyển nhượng Đất nông nghiệp có phải đóng thuế?

13/08/2023 | 6:30

Đất nông nghiệp

Căn cứ Luật đất đai 2013 đất nông nghiệp được định nghĩa là loại đất được sử dụng để trồng cây trồng, nuôi chăn thả gia súc, gia cầm, thủy sản và sản xuất nông nghiệp khác. Đất nông nghiệp là một phân loại đất đặc biệt được công nhận và bảo vệ để phục vụ cho hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều kiện để chuyển nhượng đất nông nghiệp

Căn cứ Điều 118 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Cụ thể: người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng khi có các điều kiện sau đây:

  • Có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật
  • Đất không có tranh chấp
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
  • Trong thời hạn sử dụng đất

Tuy nhiên có một số trường hợp không được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp: Cụ thể:

  • Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa
  • Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Đất nông nghiệp, đất ruộng khi chuyển nhượng phải nộp đầy đủ các loại thuế?

Khi chuyển nhượng đất nông nghiệp cá nhân, tổ chức cần phải đóng thuế vì đây là một hoạt động kinh doanh có liên quan đến tài sản và thu nhập. Theo pháp luật, việc này được coi là một giao dịch bất động sản và thuộc phạm vi quản lý của luật thuế.

(ảnh minh họa)

Đất Thành Phố Thủ Đức HCM ngay KDC.Vạn Phúc giá rẻ hời đang bán tháo

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, thu nhập của các cá nhân phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
  • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở
  • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước
  • Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức

Căn cứ Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất được hướng theo công thức:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = giá chuyển nhượng  x 2%

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, thu nhập được miễn thuế đó là thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở đất ở duy nhất.

Danh mục: