Các lưu ý khi sang tên sổ đỏ, sổ hồng

17/08/2023 | 6:30

Các điều kiện phải đáp ứng khi sang tên sổ đỏ, sổ hồng

Căn cứ Điều 188 Luật đất đai (2013) đã đưa ra các điều kiện để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) . Theo đó, người sử dụng đất được cấp quyền thực hiện việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho hoặc thế chấp quyền sử dụng đất, cũng như góp vốn bằng quyền sử dụng đất, khi đáp ứng các điều kiện sau đây thì mới được sang tên sổ đỏ:

– Đã được cấp Giấy chứng nhận (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013);

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không được sử dụng để kê biên tài sản đảm bảo thi hành án;

– Đất phải còn thời hạn sử dụng.

Ngoài ra, khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, người sử dụng đất còn phải đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại các Điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật Đất đai năm 2013.

(ảnh minh họa)

Những trường hợp không được sang tên sổ đỏ, sổ hồng năm 2023

Việc sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất rất quan trọng, phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Cần xem xét kĩ các trường hợp sau đây trước khi sang tên:

Trường hợp 1: Người sử dụng đất không đủ các điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng được quy định tại điều 188 Luật Đất đai 2013

Trường hợp 2: Người nhận chuyển nhượng thuộc trường hợp không được nhận chuyển nhượng hoặc không đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng quyền sử dụng đất theo các trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng hoặc tặng theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình và cá nhân, trừ trường hợp được chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Hộ gia đình và cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng quyền sử dụng đất trồng lúa.

– Hộ gia đình và cá nhân không được nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng quyền sử dụng đất ở hoặc đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt hoặc phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, trừ khi hộ gia đình và cá nhân đó sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng đó.

Trường hợp 3: Không đủ điều kiện trong trường hợp chuyển nhượng đất có điều kiện

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, nếu người sử dụng đất thuộc vào một trong các trường hợp được quy định tại Điều 192 Luật đất đai 2013, họ sẽ được thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất và có thể đổi tên sổ đỏ. Tuy nhiên, họ phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Hộ gia đình hoặc cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì được phép chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.

– Hộ gia đình hoặc cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì được phép chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.

– Hộ gia đình hoặc cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì được chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất.
  • Được Ủy ban nhân dân xã nơi có đất xác nhận hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số không có nhu cầu sử dụng.

Nếu không đáp ứng những điều kiện này thì dĩ nhiên sẽ không được sang tên sổ đỏ, sổ hồng.

Cho thuê đất tx Bến cát, BD: Lô góc 300 m2 góc 2 mặt tiền đường Vành Đai 4 và D7, cách trường ĐH Quốc Tế Việt Đức 200m

Danh mục: