Thành Phố Bình Dương Điều Chình Quy Hoạch Sử Dụng Đất Đến Năm 2020

10/05/2019 | 14:28

Theo đó đến năm 2020, Thành Phố Bình Dương hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về đất đô thị, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp
UBND tỉnh tổ chức kỳ họp thường kỳ lần thứ 95, nội dung xoay quanh vấn đề Điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và triển khai kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2015-2020). Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đó đến năm 2020, Thành Phố Bình Dương hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về đất đô thị, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp…của một đô thị trực thuộc trung ương. Tại cuộc họp rất nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo điều chỉnh qui hoạch, giúp cho ngành tài nguyên môi trường và các đơn vị liên quan có cái nhìn chính xác và khoa học hơn trong việc sử dụng quỹ đất trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Thanh Liêm nhấn mạnh, qui hoạch sử dụng đất cần chú trọng hài hòa các yếu tố vừa đảm bảo phát triển đô thị, đất nông nghiệp đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ, vừa chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…đảm bảo đủ quỹ đất phát triển các khu công nghiệp, đô thị, giúp khu vực nông thôn thuận lợi xây dựng nông thôn mới…là nhiệm vụ quan trọng tỉnh nhà phải quyết tâm làm được trong giai đoạn 2015-2020.

VDK
Theo Báo Bình Dương

Danh mục: